Dagens bibelord 26.03.2017

Luk 1,26-38

26Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30Men engelen sa til henne:«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. 31Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,og du skal gi ham navnet Jesus. 32Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. 33Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;det skal ikke være ende på hans kongedømme.» 34Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35Engelen svarte:«Den hellige ånd skal komme over deg,og Den høyestes kraft skal overskygge deg.Derfor skal barnet som blir født,være hellig og kalles Guds Sønn. 36Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37For ingen ting er umulig for Gud.» 38Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Søke skoleplass for 2017/2018?

Vi tar inn elever fortløpende fram til 1. april [ Les mer ]

Nytt uteområde

Det har siden før sommeren vært jobbet hardt og målrettet med uteområdene på skolen. [ Les mer ]

Skolelunsj

Hver mandag stelles det til skolelunsj for en klasse på ungdomsskolen ved Granly. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

04 Apr
Orienteringsmøte neste års 8. trinn
Kl. 18:00
Møtet holdes i gymsalen og tema er bl.a. fremmedspråk og valgfag
25 Apr
Årsmøte for skolen
Kl. 19:00
På Bjerkely menighetssenter
27 Apr
DELK Together
Kl. 10:00
For 5.-10. trinn i Oslo

16 Jun
Avslutning for 10. kl. (kveld)
Kommer tilbake til klokkeslett

Om Granly skole

Søke elevplass

Søke elevplass på skolen ? [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Den offentlige skolen må opptre nøytralt i forhold til livssyn, mens vi på Granly ønsker å holde fram at de kristne verdiene er nødvendige i samfunnet vårt.Kristne verdier [ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing? [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Katakombens hemmelighet - Lys i mørket

- Moe menighet En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Beste leseklasse i Oslo

- Ryenberget skole Vi gratulerer og er stolte av Ryenbergets skole 4. klasse! De vant Norlis lesekonkurranse . [ Les mer ]

Besøk av politiet

- Skauen kristelige skole Tirsdag 21. mars fikk ungdomsskolen besøk av tre politibetjenter i full uniform. De kom til skolen for å snakke om nettvett og rus. [ Les mer ]

Stor aktivitet i arbeidslivsfaget

- Moe skole Vi jobber med forskjellige oppgaver i arbeidslivsfaget. Målet er at elevene får oppleve å bruke og utvikle sine evner på ulike, litt nye og forhåpentlig spennende områder. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]