Dagens bibelord 28.04.2017

Sal 23, 1-6

1En salme av David. Herren er min hyrde,jeg mangler ikke noe. 2Han lar meg ligge i grønne enger,han leder meg til vann der jeg finner hvile. 3Han gir meg nytt liv.Han fører meg på rettferdighets stierfor sitt navns skyld. 4Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,frykter jeg ikke noe ondt.For du er med meg.Din kjepp og din stav,de trøster meg. 5Du dekker bord for meglike foran mine fiender.Du salver mitt hode med olje.Mitt beger renner over. 6Bare godhet og miskunnskal følge meg alle mine dager,og jeg skal bo i Herrens husgjennom alle tider.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Søke skoleplass for 2017/2018?

Vi tar inn elever fortløpende fram til 1. april [ Les mer ]

Nytt uteområde

Det har siden før sommeren vært jobbet hardt og målrettet med uteområdene på skolen. [ Les mer ]

Skolelunsj

Hver mandag stelles det til skolelunsj for en klasse på ungdomsskolen ved Granly. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

16 Jun
Avslutning for 10. kl. (kveld)
Kommer tilbake til klokkeslett

Om Granly skole

Søke elevplass

Søke elevplass på skolen ? [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Den offentlige skolen må opptre nøytralt i forhold til livssyn, mens vi på Granly ønsker å holde fram at de kristne verdiene er nødvendige i samfunnet vårt.Kristne verdier [ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing? [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Mannskveld: Sosiale medier - noe for oss kristne?

- Ryenberget menighet Tirsdag 9. mai kl. 19.30 kan du høre Espen Ottosen innlede over dette temaet. Det blir også mat, prat og refleksjon. [ Les mer ]

Utvidelse av kirkerommet

- Moe menighet Etter flere år med planlegging ser det ut til at de fleste utbyggingsbrikkene er i ferd med å falle på plass. Byggekomiteen sikter seg inn på byggestart medio juni 2017. Utvidelsen innebærer utvidet kirkerom/gymsal, nytt allrom mellom de to hovedbyggene og et stort oppholdsrom under allrommet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Snart begynner utbyggingen

- Moe skole I juni braker det løs med siste byggetrinn fra det som begynte i 2007. Endelig skal vi få gymsal og dusjanlegg i omtrent normal størrelse. Et nytt allrom gir også skolen noen nye spennende muligheter. [ Les mer ]

Bjerkely bok og bolle

- Bjerkely skole Markering av verdens bokdag som i år var søndag 23. april, ble gjennomført mandag 24. april - i god tradisjonsrik ånd, med forfatter, bok og bolle. [ Les mer ]

Foreldreundersøkelsen - Spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte

- Skauen kristelige skole Vi er interessert i hvordan dere som foreldre og foresatte opplever barnas læringsmiljø i skolen og hvordan dere synes samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Vi har derfor valgt å gjennomføre Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Påskeandakt - Hvilken sorg slukker påskemorgen?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hva kan det hjelpe å høre om steinen som ble rullet bort fra gravåpningen for 2000 år siden, når vi kjenner så mange tunge steiner. Kanskje vi vil legge inn en protest mot Gud: Påskemorgen ser ikke ut til å spare oss i det hele tatt! [ Les mer ]

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]