Dagens bibelord 19.07.2019

2 Kor 5,16-21

16Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. 17Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! 18Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. 19For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. 20Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! 21Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Distriktsfinalen på Sykkel

Granly-elev vant distriktsfinalen på sykkel! [ Les mer ]

Aktivitetsrom på Granly

På Granly skole har det nå blitt etablert et aktivitetsrom med mange muligheter. [ Les mer ]

Tro om medier

Alexis Lundh fra Tro og medier (red. av Gutt & jente.no) hadde i begynnelsen av mai foredrag for hele U-skolen på Granly om kristen seksualetikk. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Aug
Skolestart 1.-10. trinn
Kl. 08:25
30 Sep
Høstferie 30.9.-04.10.
20 Des
Siste skoledag før jul.

06 Jan
Første skoledag etter nyttår.

Om Granly skole

Hvorfor velge Granly skole?

Den offentlige skolen må opptre nøytralt i forhold til livssyn, mens vi på Granly skole ønsker å holde fram at de kristne verdiene er nødvendige i samfunnet vårt. [ Les mer ]

Søke skoleplass

Ønsker du å søke en elevplass ved Granly skole, må du sende en skriftlig søknad. [ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing? [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Kunstnerprest med egen utstilling

- Moe menighet En av de mange gode egenskapene til presten vår, Erling Rantrud, er å tegne. Derfor har vi kunnet invitere til et helt nytt type menighetsarrangement: Kunstutstilling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Nyheter / Aktuelt fra DELK