Dagens bibelord 24.02.2018

Apg 1,15-26

15En gang på denne tiden sto Peter fram blant søsknene. Det var omkring hundre og tjue mennesker samlet. 16«Mine søsken», sa han, «det måtte gå i oppfyllelse, det skriftordet som Den hellige ånd lot David si om Judas, han som viste vei for dem som grep Jesus. 17Han var regnet med blant oss og hadde fått samme tjeneste og oppdrag. 18For lønnen han fikk for ugjerningen sin, kjøpte han en åker. Men han falt hodestups så buken revnet og alle innvollene veltet ut. 19Alle som bor i Jerusalem, fikk vite om dette. På sitt eget språk kalte de derfor åkeren Hakeldama, det betyr Blodåkeren. 20For det står skrevet i Salmenes bok: La bostedet hans ligge øde, la ingen bo der, og: La en annen overta hans oppdrag. 21Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, 22helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt fra oss opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vitne om at han er stått opp.» 23Og de stilte fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas med tilnavnet Justus, og Mattias. 24Så ba de: «Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt 25til å ta plassen etter Judas og overta den aposteltjenesten som han forlot da han gikk til sitt eget sted.» 26De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elleve.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Seier for musikkuka 2018

To uker med intensiv jobbing for elever og ansatte på ungdomsskolen, ble avsluttet med en fantastisk forestilling i Oseberg kulturhus. [ Les mer ]

Søke skoleplass.

Ønsker du å søke skoleplass? [ Les mer ]

Skidag

Skidag er et av årets høydepunkter. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Mar
Årsmøte for skole og menighet
Kl. 19:00
22 Mar
Kristendomskveld 5.-7. kl.
Kl. 18:00
Alle er hjertelig velkommen!
26 Mar
Påskeferie t.o.m. mandag 02.04.18

25 Apr
Sykkeldag 5.-7. kl.
Kl. 08:30
Elevene må ha med sykkel og hjelm.
23 Mai
Mimrekveld etter Polen-tur
For 10. klasse og foresatte

Om Granly skole

Hvorfor velge Granly skole?

Den offentlige skolen må opptre nøytralt i forhold til livssyn, mens vi på Granly skole ønsker å holde fram at de kristne verdiene er nødvendige i samfunnet vårt. [ Les mer ]

Søke skoleplass

Ønsker du å søke en elevplass ved Granly skole, må du sende en skriftlig søknad. [ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing? [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Granly menighet trenger kandidater i flere komiteer

- Granly menighet, Tønsberg Valgkomiteen i Granly menighet er inne i en hektisk periode og er takknemlig for alle de som sier ja til nye opgaver og som fortsetter år etter år i ulike komiteer - og de er det mange av! [ Les mer ]

Den tredje sesongens sang i DELK Telemark

- Telemark menighet Det er barnesangen "Hosianna, syng for Jesus!", som står på nr 832 i "Pris hans navn" [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Vinterlek i friminuttene

- Bjerkely skole Snø er GØY! Her er det mye liv og lek om dagen, det akes fra alle hauger, bygges snøhuler - og her er det mange muligheter! Bildene taler for seg selv :) [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

"Dine øyne så meg da jeg var et foster"

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for livsrett, likeverd og livshjelp. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn er støtteorganisasjon. [ Les mer ]

DELKs eldste kirkeprotokoller tilgjengelig på nett

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Kirkesamfunnets eldste protokoller er levert til Statsarkivet for det distriktet de hører til, slik lovverket krevet. Kirkeprotokoller skal sendes til nærmeste statsarkiv når det er gått 80 år fra siste registrering i boka. [ Les mer ]