FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

FAU GRANLY SKOLE: Alle foreldrene som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg – FAU. På Granly består FAU av en valgt leder og nestleder og foreldrekontaktene fra alle klassene.Foreldrene har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Derfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen. FAU har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
FAU skal:
1) Fremme foreldrenes felles interesser.
2) Medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
3) Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.
4) Legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
5) Være pådriver for å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

FAU for skoleåret 2016/2017 er:
Leder : Else-Marie Ringvold   Mob : 909 19087

Klasse Medlem Varamedlem
1.kl Rannveig Bording Frank C. Christiansen
2.kl Anna Rønningen Eiril Trongkleiv Tyvand
3.kl Cecilia Gustavsen Kevin McDonnell
4.kl Margareth Hedenstad Baard I. Freberg
5kl Arne Auke Trude Østreim
6.kl Knut Ole S. Kristiansen Lena Fahre
7.kl Lise Fladberg Karine Rachlew
8a Kareen Grytnes Åste Rui
8B Inger Karin Waskaas Carina Kirkevold
9a Tom Erik Horn Karin Gamst
9b Marta Skjeldal Grytnes Solveig Cudrio
10a Evy Renate B. Svendsen Terese Ranek
10b Else-Marie Ringvold (Leder) Trym Eggen