FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

FAU GRANLY SKOLE: Alle foreldrene som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg – FAU. På Granly består FAU av en valgt leder og nestleder og foreldrekontaktene fra alle klassene.Foreldrene har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Derfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen. FAU har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
FAU skal:
1) Fremme foreldrenes felles interesser.
2) Medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
3) Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.
4) Legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
5) Være pådriver for å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

FAU for skoleåret 2018/2019 er:
Leder : Baard I. Freberg   Mob : 934 36758

Klasse Medlem Varamedlem
1.kl Inger Marie A. Oppegård Øyvind Haram
2.kl Eiril Trongkleiv Tyvand Øyvind Haram
3.kl Else Marit Nærland Hannah Nyborg
4.kl Sølvi Bettum Anna Vea Rønningen
§5kl Marit Elisabeth Cronin Karine Rachlew
6.kl Ingjerd Øyen Nordstrand Grethe Heggdal
7.kl Trude Østreim Monica Orman
8a Erika Grytnes Inez Arnesen
8b Marianne Sellevoll Terese Ranek
9 Stine Askjer Inez Arnesen
10a Lisbeth Horn Semb Ingrid Myre
10b Carina Kirkevold Katrine Myhre