FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

FAU GRANLY SKOLE: Alle foreldrene som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg – FAU. På Granly består FAU av en valgt leder og nestleder og foreldrekontaktene fra alle klassene.Foreldrene har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Derfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen. FAU har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
FAU skal:
1) Fremme foreldrenes felles interesser.
2) Medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
3) Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.
4) Legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
5) Være pådriver for å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

FAU for skoleåret 2017/2018 er:
Leder : Anders Rønningen   Mob : 942 42226

Klasse Medlem Varamedlem
1.kl Eiril Trongkleiv Tyvand Øyvind Haram
2.kl Trude Solhaug Hannah Nyborg
3.kl Anna Rønningen Eiril Trongkleiv Tyvand
4.kl Lilly Brekke Camilla Tømmervik
5kl Margareth Hedenstad Baard I. Freberg
6.kl Trude Østreim Monica Orman
7.kl Knut Ole S. Kristiansen Lena Fahre
8 Stine Askjer Inez Arnesen
9a Kareen Grytnes Linda Hiis
9b Ester Halle Bettum Carina Kirkevold
10a Tom Erik Horn Karin Gamst
10b Marta Skjeldal Grytnes Solveig Cudrio