Rådgivers side

Alle ungdommer under 24 år har rett til 3-årig videregående skole.

Det finnes tolv ulike utdanningsprogram. Tre av disse kalles studieforberedende utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama. De ni andre kalles yrkesfaglige utdanningsprogram: elektrofag, helse- og sosialfag, design og håndverk, naturbruk, teknikk og industriell produksjon, byggfag, restaurant og matfag, service og samferdsel og medier og kommunikasjon.

Du søker tre ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølge, og har rett til å komme inn på ett av dem.

Innenfor hvert utdanningsprogram setter du opp tre ulike skoler i ditt fylke som du kan tenke deg å gå på. Du har imidlertid ikke rett til å få plass på en av disse.

Søknad til offentlige skoler foregår gjennom nettstedet vigo.no. Alle 10. klassinger får automatisk tilsendt brukernavn og passord til bruk på denne siden i løpet av januar det året man går i 10. klasse. Søknadsfrist er 1. mars (1. februar for søkere med rett på særskilt inntak), og nettsiden stenger da. Fram til den datoen kan man endre søknaden så mange ganger man vil, men husk å alltid ta utskrift av siste utgave av søknaden.

Vitnemål frå Ryenberget ettersendes automatisk til inntakskontoret i Oslo og Akershus.

Søknad til private skoler (både internatskoler og andre) skjer direkte til skolen på skolens hjemmeside eller ved å få tilsendt søknadskjema fra skolen. Elever som søker private skoler, legger ved karakterutskrift av julekarakter + tidligere avsluttede fag (musikk, mat og helse og kunst og håndverk). Disse får man fra kontoret her på Ryenberget. Søknadsfristen er 1. mars for disse skolene også. Man må selv sørge for å ettersende vitnemålet i juni.

Poengsum finner man ved å regne ut gjennomsnittet av alle karakterer (inkl eksamen) x 10

De videregående skolene kan ha ulik poengrense fra år til år når det gjelder opptak.

Når det gjelder utdanningsprogrammet musikk, dans og drama, kommer 50 % av eleven inn på karaktergrunnlag, mens 50 % kommer inn på en kombinasjon av karakterer + opptaksprøve. Opptaksprøven finner sted på våren.

1. opptaket til de offentlige videregående skolene er klart ca 11. juli. Man får da beskjed via sms og mail om at svaret er klart på vigo.no. Det oppgis en svarfrist man må forholde seg til. Dersom man ikke har fått plass på øverste ønske, må man likevel takke ja til plassen, men også takke ja til å stå på venteliste til et høyere ønske.

Viktige nettsider:

www.vilbli.no

www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no