Skolepenger/priser

Priser for skole og SFO i Skoleåret 2015/2016

HVORFOR VELGE GRANLY SKOLE?

Granly skole er bygget opp på kristne grunnverdier. Kristne grunnverdier og kristen kultur har preget landet vårt i nesten 1000 år. Mens offentlig skole må opptre nøytralt i forhold til slike verdier, kan vi på Granly skole være med på å holde disse verdiene levende samfunnet vårt. Å sende barna til Granly skole er derfor en investering i å gjøre barna kjent med disse grunnverdiene, både i teori og i praksis.

Se lenger ned på siden for skolesatser 2016/2017

 SFO 2016/20017
Pr.mnd Kostpris
100% plass 2 600 200
80% plass 2 250 175
60% plass 1 850 150
40% plass 1 400 100
Dagpris hel dag 170
Ettermiddag 85
Morgen 65

 

Skolepengesatsene

Årssatser pr.elev 2016/2017
Barneskolen Ungdomskolen
1. barn 14 000 16 000
2. barn 11 200 12 500
3. barn 7 500 9 000
4. barn Gratis Gratis