Skolepenger/priser

Priser for skole i Skoleåret 2018/2019

HVORFOR VELGE GRANLY SKOLE?

Granly skole er bygget opp på kristne grunnverdier. Kristne grunnverdier og kristen kultur har preget landet vårt i nesten 1000 år. Mens offentlig skole må opptre nøytralt i forhold til slike verdier, kan vi på Granly skole være med på å holde disse verdiene levende samfunnet vårt. Å sende barna til Granly skole er derfor en investering i å gjøre barna kjent med disse grunnverdiene, både i teori og i praksis.

Skolepengesatsene

Årssatser pr.elev 2018/2019
Barneskolen Ungdomskolen
1. barn 14 600 16 800
2. barn 11 500 13 000
3. barn 7 800 9 400
4. barn Gratis Gratis