Skolens Styre

Skolestyret er skolen øverste organ. Styret skal se til at skolen blir drevet etter gjeldene lover og forskrifter.
Les mer om styrets oppgaver på: Privatskoleloven §5-2

Eldsteråd  Granly MenighetGrNorder Vestfold Menighet

 Medl./repr. Navn Periode For hvem
 Leder Egil Husby 3 år: 2012-2014
+3år: 2015-2017
FEV
Medlem  Anders Rønningen 14/15 og 15/16   Eldsteråd Granly Menighet
 Vara Erik Gjelstad  11/12, 12/13, 13/14, 14/15 og 15/16
 Medlem Tor Ivar Simonsen    Granly Menighet
 Medlem Ann-Olaug Thorsnes 15/16, 16/17 og 18/19
 Vara
 Medlem Bernt Kåre Wolden 3år: 12/13, 13/14 og 14/15
+1år 15/16
  Nordre Vestfold Menighet
 Vara Anne Martha A. Kjær 3år: 15/16, 16/17 og 17/18
 Medlem John L. Ludvigsen 3år: 06/07, 07/08 og 08/09
+3år: 09/10, 10/11 og 11/12
+3år: 12/13, 13/14 og 14/15
+3år: 15/16, 16/17 og 17/18
 Horten Menighet
Vara Knut Grytnes 3år: 14/15, 15/16 og 16/17