Skolerute 2017/2018

Skolerute for skoleåret 2017/2018

Høsthalvåret: onsdag 16. august – onsdag 20. desember 2017
Vårhalvåret: onsdag 3. januar – torsdag 21. juni 2018

Måned Ant. dager Ferier og fridager
August 12 Første skoledag: onsdag 16/8
September 21
Oktober 17 Høstferie uke 40: 2/10 – 6/10
November 20 Elevfri: 6/11-7/11
Desember 14 Siste skoledag: onsdag 20/12
Januar 21 Første skoledag: onsdag 3/1
Februar 15 Vinterferie uke 8: 19/2 – 23/2
Mars 17 Påskeferie: 26/3 – 30/3
April 19 Påskeferie: 2/4, Fridag 30/4
Mai 17 Fridager: 1/5, 10/5 (Kr. Himmelfartsdag),
11/5, 17/5, 18/5,  og 21/5 (2. pinsedag)
Juni 15 Siste skoledag: torsdag 21/6
188 2 kvelder tilsvarer 1 dag

Planleggingsdager for lærere, 10/8, 11/8, 14/8, 6/11, 7/11, 22/6

Kilde: Fylkesmannen i Vestfold, ferieplan for 2017/2018 (ks.no) 09.01.2017

Vedtatt i skolestyret 23.01.2017