Skolerute 2018/2019

Skolerute for skoleåret 2018/2019

Høsthalvåret: mandag 20. august – fredag 21. desember 2018
Vårhalvåret: torsdag 3. januar – torsdag 20. juni 2019

Måned Ant. dager Ferier og fridager
August 10 Første skoledag: mandag 20/8
September 20
Oktober 18 Høstferie uke 40: 1/10 – 5/10
November 22
Desember 15 Siste skoledag før jul: fredag 21/12
Januar 21 Første skoledag etter nyttår: 3/1
Februar 15 Vinterferie uke 8: 18/2 – 22/2
Mars 21
April 16 Påskeferie: 15/4 – 22/4
Mai 19 Fridagen: 1/5, 17/5, 30/5 (kr.himmelfartsdag) og 31/5
Juni 13 Fridag 10/6 (2. pinsedag)
190