Informasjon

Ordensregler

Ordensregler for Granly skole.
Skolen vår skal hjelpe elevene til å leve til Guds ære og til beste for andre mennesker.

[ Les mer ]

FAU Referater

Referater fra FAU Møtene i PDF format.

[ Les mer ]

Inntaksreglement

Inntaksreglement for Granly Skole

[ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Den offentlige skolen må opptre nøytralt i forhold til livssyn, mens vi på Granly ønsker å holde fram at de kristne verdiene er nødvendige i samfunnet vårt.Kristne verdier

[ Les mer ]

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

[ Les mer ]

Skolepenger/priser

Priser for skole i Skoleåret 2017/2018

[ Les mer ]

Vurdering av elever og klage på karakterer

Elevvurdering, Fritak for vurdering med karakter, tilrettelegging ved eksamen, Klage på karakter og skolens varsling.

[ Les mer ]

Fritak for karakter i norsk sidemål

§ 3-21. Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål.

[ Les mer ]