SFO

Vi tilbyr skolefritidsordning (SFO) for skolebarn i 1. – 4.klasse.

Åpningstid: 7.15 – 8.20 og 14.10 – 16.30.
Åpent i ferier/fridager, stengt i juli, julaften og nyttårsaften.
Planleggingsdager står i påmeldingsskjemaet til SFO.

SFO priser 2016/2017:

2 dager pr. uke 1.400,- pr. mnd. i 11 mnd. Ettermiddagsmat 100,-
3 dager pr. uke 1.850,- pr. mnd. i 11 mnd. Ettermiddagsmat 150,-
4 dager pr. uke 2.250,- pr. mnd. i 11 mnd. Ettermiddagsmat 175,-
5 dager pr. uke 2.600,- pr. mnd. i 11 mnd. Ettermiddagsmat 200,-
(frivillig)

Ekstraplass 170,- hel dag, 85,- ettermiddag og 65,- morgen.

Søskenmoderasjon: 15% på totalbeløpet av plassen. (Gjelder ikke ekstra dager og ettermiddagsmat)