SFO

Vi tilbyr skolefritidsordning (SFO) for skolebarn i 1. – 4.klasse.

Åpningstid: 7.15 – 8.20 og 14.10 – 16.30.
Åpent i ferier/fridager, stengt i juli, julaften og nyttårsaften.
Planleggingsdager står i påmeldingsskjemaet til SFO.

Priser  SFO 2017/2018
  Pr.mnd Kostpris
100% plass 2 700,- 200,-
80% plass 2 350,- 175,-
60% plass 1 950,- 150,-
40% plass 1 500,- 100,-
Dagpris hel dag 170,-  
Ettermiddag 85,-  
Morgen 65,-