Dagens bibelord 09.08.2020

Luk 5,27-32

27Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» 28Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. 29Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. 30Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» 31Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 32Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Dagsplan resten av skoleåret.

pr. 10.juni 2020 [ Les mer ]

Informasjon til foresatte 1. – 4.klasse

informasjon kan lastes ned her. [ Les mer ]

Skolen stengt frem til og med 27.april

Regjeringen har forlenget alle sine tiltak for å hindre spredning av Korona-viruset. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

17 Aug
Skolestart
Kl. 08:25
Velkommen til nytt skoleår!
05 Okt
Høstferie 05.-09.10.
18 Des
Siste skoledag før jul

04 Jan
Første skoledag etter nyttår
Kl. 08:25

Om Granly skole

Hvorfor velge Granly skole?

Den offentlige skolen må opptre nøytralt i forhold til livssyn, mens vi på Granly skole ønsker å holde fram at de kristne verdiene er nødvendige i samfunnet vårt. [ Les mer ]

Søke skoleplass

Ønsker du å søke en elevplass ved Granly skole, må du sende en skriftlig søknad. [ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing? [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommer i Horten menighet

- Horten menighet Her finner du oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for sommeren 2020. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Lærere trives på jobb

- Moe skole Se video der noen lærere beskriver hvilke muligheter de ser ved å være lærer ved en kristen skole. De løfter også fram noe av det de setter mest pris på ved å jobbe på Moe. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK