Dagens bibelord 03.04.2020

Joh 6,24-36

24Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. 25De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» 26Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. 27Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.» 28Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» 29Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» 30«Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. 31«Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» 32Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. 33Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» 34Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» 35Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste. 36Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Skolen stengt frem til og med 13.april

Regjeringen har forlenget alle sine tiltak for å hindre spredning av Korona-viruset. [ Les mer ]

Klassequizen på NRK.

Granly Skole kom videre til landsfinalen i klassequizen på NRK. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

06 Apr
Påskeferie t.o.m. 13.04.20
27 Mai
Besøksdager ny 1. kl. 27. og 28.05.
Kl. 10:00
17 Jun
Avslutning for 10. kl.
Kl. 18:00
T11 konferansesenter. Arrangementet er for elever og foresatte i 10. kl.

19 Jun
Siste skoledag
Kl. 08:25
God sommer!

Om Granly skole

Hvorfor velge Granly skole?

Den offentlige skolen må opptre nøytralt i forhold til livssyn, mens vi på Granly skole ønsker å holde fram at de kristne verdiene er nødvendige i samfunnet vårt. [ Les mer ]

Søke skoleplass

Ønsker du å søke en elevplass ved Granly skole, må du sende en skriftlig søknad. [ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing? [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Spennende arbeidsuke

- Moe skole 9. klasse rakk akkurat å gjennomføre arbeidsuka før hjemmeskolen begynte. Hele uke 10 fikk de til sammen prøve mange ulike yrker. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK