Dagens bibelord 27.01.2021

5. Mosebok 6,1–9

1Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i og skal legge under dere. 2Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. 3Hør da, Israel! Legg vinn på å leve etter dem! Da skal det gå deg vel. Dere skal bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet deg, i et land som flyter av melk og honning. 4Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 6Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. 7Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. 8Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. 9Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Åpen skole

Er du nysgjerrig på hvem vi er? p.g.a korona situasjonen får vi ikke til å ha åpen skole nå våren 2021. [ Les mer ]

Koronasituasjonen

Her på skolen følger vi de nasjonale retningslinjene som er gitt. [ Les mer ]

Har du barn som skal starte i 1.klasse neste år?

Søknadsfrist elevplass 1.klasse for skoleåret 2021/2022 er 15.januar 2021 [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Feb
Vinterferie 22.-26.02.
Uke 8
29 Mar
Påskeferie t.o.m. 05.04.
18 Jun
Siste skoledag
God sommer!

Om Granly skole

Søke skoleplass

Ønsker du å søke en elevplass ved Granly skole, må du sende en skriftlig søknad. [ Les mer ]

Hvorfor velge Granly skole?

Vi på Granly skole ønsker å holde fram at de kristne verdiene er nødvendige i samfunnet vårt. [ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing? [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Grej Of The Day i 5. klasse

- Moe skole Grej of the day (GOTD) er et svensk fenomen som har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og det er en læringsmetode som er utviklet av den svenske læreren, Micke Hermansson. Målet med metoden er å gjøre kunnskap gøy og kult! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK