Dagens bibelord 16.01.2019

2 Mos 33,17-23

17Da sa Herren til Moses: «Også dette som du ber om, vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn.» 18«La meg da få se din herlighet!» sa Moses. 19Han svarte: «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. 20Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» 21Herren sa: «Se, her er et sted tett ved meg; still deg der på klippen! 22Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. 23Så vil jeg ta hånden bort; da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Søke skoleplass.

Ønsker du å søke skoleplass? [ Les mer ]

Velkommen til nytt skoleår

Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

31 Jan
Åpen skole
Kl. 18:00
For elever og foresatte som ønsker å bli kjent med oss.
13 Feb
Konsert i fbm. musikkuka
Kl. 19:00
Velkommen til elevkonsert i Oseberg kulturhus. Gratis inngang, men kollekt.
18 Feb
Vinterferie uke 8

15 Apr
Påskeferie
Påskeferie t.o.m. 22.4.
23 Apr
Avreise Polen-tur for 10. trinn
14 Mai
Opptrekk skriftlig eksamen 10. trinn
Kl. 09:00

Om Granly skole

Hvorfor velge Granly skole?

Den offentlige skolen må opptre nøytralt i forhold til livssyn, mens vi på Granly skole ønsker å holde fram at de kristne verdiene er nødvendige i samfunnet vårt. [ Les mer ]

Søke skoleplass

Ønsker du å søke en elevplass ved Granly skole, må du sende en skriftlig søknad. [ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing? [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Presteinnsettelse 20. januar

- Ryenberget menighet Det er en stor glede for menigheten å feire innsettelsen av vår nye prest Håkon Valen-Sendstad 20. januar kl. 11! [ Les mer ]

Søndag etter julenatt (romjulssøndag)

- Østfold menighet Fra Gudstjeneste Langli bedehus Prekentekst: Luk. 2,25-35 Av pastor, dr. Ragnar Andersen [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Julespilløvelser

- Moe skole Ungdomsskolen er i full gang med forberedelser til førjulskvelden. [ Les mer ]

Ville veier og vrange skilt

- Bjerkely skole Mandag 12. november fikk 1.-4. klasse være med på en musikk-teaterforestilling med fokus på trafikksituasjoner de minste trafikantene møter i hverdagen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Tilsynsmannsvalget

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Første omgang i valget av ny tilsynsmann i DELK er ferdig. Resultatet ble at Hans Johan Sagrusten fikk 46 % av stemmene mens Bertil Andersson fikk 20 %. Resten av stemmene fordelte seg på 24 andre prester og eldste. [ Les mer ]

Prest i fast stilling - DELK Granly menighet, Tønsberg

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Granly menighet søker prest i inntil 100 % stilling. Menigheten ble etablert i 1911, har ca 600 medlemmer, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og driver Granly skole med ca. 200 elever. Menigheten og skolen holder til på Eik, 3 km fra Tønsberg sentrum. [ Les mer ]