Dagens bibelord 19.01.2021

Lukas 13,10–17

10Ein sabbat underviste han i ein av synagogane. 11Der var det ei kvinne som hadde vore plaga av ei sjukdomsånd i atten år. Ho gjekk krokryggja og kunne ikkje retta seg opp. 12Då Jesus fekk sjå henne, kalla han henne til seg og sa: «Kvinne, du er løyst frå sjukdomen din.» 13Han la hendene på henne, og med ein gong rette ho seg opp og lova Gud. 14Men synagogeforstandaren vart forarga fordi Jesus lækte på sabbaten, og han sa til dei som var samla: «Det er seks dagar til å arbeida på. Då kan de koma og la dykk lækja, men ikkje på sabbaten.» 15«Hyklarar», svara Herren. «Løyser ikkje kvar ein av dykk oksen eller eselet av båsen på sabbaten og leier dei ut så dei får drikka? 16Men her er ei Abrahams dotter som Satan har halde bunden i heile atten år, skulle ikkje ho kunna løysast av det bandet på ein sabbat?» 17Då han sa dette, måtte dei skjemmast, alle motstandarane hans. Men alle dei som var samla, gledde seg over alt det underfulle han gjorde.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Rødt nivå – ungdomskolen

Som dere er kjent med er ungdomsskolene i Norge nå på rødt smittevernnivå. [ Les mer ]

Koronasituasjonen

Her på skolen følger vi de nasjonale retningslinjene som er gitt. [ Les mer ]

Har du barn som skal starte i 1.klasse neste år?

Søknadsfrist elevplass 1.klasse for skoleåret 2021/2022 er 15.januar 2021 [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Feb
Vinterferie 22.-26.02.
Uke 8
29 Mar
Påskeferie t.o.m. 05.04.
18 Jun
Siste skoledag
God sommer!

Om Granly skole

Søke skoleplass

Ønsker du å søke en elevplass ved Granly skole, må du sende en skriftlig søknad. [ Les mer ]

Hvorfor velge Granly skole?

Vi på Granly skole ønsker å holde fram at de kristne verdiene er nødvendige i samfunnet vårt. [ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing? [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Familiegudstjeneste 17. januar

- Granly menighet, Tønsberg Det blir ikke søndagsmøte med Charles Hansen fra Ordet og Israel på søndag. Han kommer senere. Men vi sender i stedet en familiegudstjeneste på nett. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Nytt år med nye muligheter

- Bjerkely skole Både store og små gleder seg over det nye året som har startet med ordentlig vintervær. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK