Dagens bibelord 28.05.2020

2 Mos 20,1-17

1Gud talte alle disse ordene: 2Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. 3Du skal ikke ha andre guder enn meg. 4Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 5Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, 6men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. 7Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn. 8Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 9Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 10men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. 11For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. 12Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. 13Du skal ikke slå i hjel. 14Du skal ikke bryte ekteskapet. 15Du skal ikke stjele. 16Du skal ikke vitne falskt mot din neste. 17Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Dagsplan resten av skoleåret.

pr. 14.mai 2020 [ Les mer ]

Informasjon til foresatte 1. – 4.klasse

informasjon kan lastes ned her. [ Les mer ]

Skolen stengt frem til og med 27.april

Regjeringen har forlenget alle sine tiltak for å hindre spredning av Korona-viruset. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

28 Mai
Besøksdager ny 1. kl. , kl. 9-10
Kl. 09:00
17 Jun
Avslutning for 10. kl.
Kl. 18:00
T11 konferansesenter. Arrangementet er for elever og foresatte i 10. kl.
19 Jun
Siste skoledag
Kl. 08:25
God sommer!

Om Granly skole

Hvorfor velge Granly skole?

Den offentlige skolen må opptre nøytralt i forhold til livssyn, mens vi på Granly skole ønsker å holde fram at de kristne verdiene er nødvendige i samfunnet vårt. [ Les mer ]

Søke skoleplass

Ønsker du å søke en elevplass ved Granly skole, må du sende en skriftlig søknad. [ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing? [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

17. mai-sending fra Ryenberget

- Ryenberget skole 17. mai kl 14.00 blir det livesending fra Ryenberget kirke hvor flere av elevene bidrar. Slik kan vi sammen kan feire nasjonaldagen. [ Les mer ]

Skolegjenoppstart og 17. mai på forskudd

- Bjerkely skole Denne uka har vi fått 5.-7. klasse tilbake på skolen. Og på torsdag, da alle elevene var her samtidig benyttet vi anledningen til å feire 17. mai på forskudd. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK