Skolens historie

Granly skole eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) som et tilbud til foreldre som ønsker skolens hjelp i sitt ansvarsfulle arbeid med å gi barna en kristen undervisning og oppdragelse.

Det eldste skolebygget på Granly ble satt opp i 1912. Noen år seinere ble menighetens nye kirke bygget i tilknytning til skolebygget.

Skolen ble utvidet flere ganger, blant annet med et nytt påbygg med flere klasserom i begynnelsen av 1960 årene.

I 1970 startet DELKs ungdomskole for Vestfold opp i eget bygg i ved siden av barneskolen.
Etter 1970 er barne – og ungdomsskolen utvidet flere ganger, blant annet med egne lokaler for SFO som ble etablert i 2000.

Bekjennelsesgrunnlag
DELK har samme bekjennelsesgrunnlag som Den norske kirke. Samfunnet ble stiftet i 1872, og er det eldste frittstående kirkesamfunn på luthersk grunn i Norge. I dag har DELK ca. 3 500 medlemmer.
Allerede i 1860-årene gikk en del foreldre i Vestfold sammen om å danne egne kristne barneskoler. Målet med dette var å ivareta den kristne opplæringen på en bedre måte enn den offentlige skolen gjorde. Gjennom alle år har DELK sett skolearbeidet som en av sine hovedoppgaver. Kirkesamfunnet driver i dag 6 skoler.