Kollektiv ulykkesforsikring

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved Granly skole gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

Informasjon finnes på www.knif.no. Forsikringen gjelder til og fra skolen samt skoleturer. Skolen er forpliktet til å rapportere om skader hvor lege er konsultert. Eventuelle utlegg i forbindelse med legekonsultasjon kan leveres til skolens kontor i forbindelse med innsendelsen av skademeldingen. Eventuelt flere utlegg kan sendes direkte til NAV.