Kontakt oss

Granly Skole
postboks 70, 3109 Lofts-Eik
E-post: post@granlyskole.no
Telefon: 33 00 31 10
Telefon SFO: 468 38 363

E-mail Ansvar Direkte Mobil
Sentralbord  33 00 31 10
Eirik Grytnes Rektor  33 00 31 11
Marianne Mørken Administrativ leder  33 00 31 10
Vidar Gjelstad Inspektør 1  33 00 31 12
Ingrid Linja Inspektør 2  33 00 31 14
Mattis Bording Rådgiver  33 00 31 13
 P.K. Slagsvold Driftsleder  33 00 31 15
Bernt Kåre Wolden IKT ansvarlig  33 00 31 15  482 21 828
Stine Merete Larsen Helsesykepleier
(1.-7. trinn)
 33 00 31 27  941 47 548
Eveline Skarbovik Borchgrevik Helsesykepleier
(8.-10. trinn)
 33 00 31 27  409 17 496