Kontakt oss

Granly Skole
postboks 70, 3109 Lofts-Eik
E-post: post@granlyskole.no
Telefon: 33 00 31 10
Telefon SFO: 468 38 363

E-mail Ansvar Direkte Mobil
Sentralbord  33 00 31 10
Eirik Grytnes Rektor  33 00 31 11
Marianne Mørken Administrativ leder  33 00 31 10
Vidar Gjelstad Inspektør 1  33 00 31 12
Ingrid Linja Inspektør 2  33 00 31 14
Mattis Bording Rådgiver  33 00 31 13
 P.K. Slagsvold Driftsleder  33 00 31 15
Bernt Kåre Wolden IKT ansvarlig  33 00 31 15  482 21 828
Vigdis Meli Helsesykepleier
(1.-7. trinn)
 33 34 85 40  948 81 686
Eveline Skarbovik Borchgrevink Helsesykepleier
(8.-10. trinn)
 33 34 85 40  409 17 496