Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten på Granly skole.

Helsesykepleier: Vigdis Meli (1.-7.trinn)
Kontortid på skolen: Onsdager 09.00 – 15.00
tlf: 948 81 686

Helsesykepleier: Eveline Skarbovik Borchgrevink (8.-10.trinn)
Kontortid på skolen: Tirsdag 08.30 – 15.00
tlf: 409 17 496

Fysioterapeut: Kine Myrén
Kontortid på skolen: Torsdag 08.30 – 11.00
tlf: 482 73 094

Ergoterapeut: Aila Semb

HELSESTASJONSTJENESTEN 0 – 20år
Postboks 2410
3104 TønsbergTønsberg Helsestasjon
Tlf: 33 34 85 30
Slagen Helsestasjon
Tlf: 33 34 85 40

SKOLEHELSETJENESTEN
Informasjon til foreldre og skolepersonell angående tilbudet i skolens helsetjeneste.

LOVVERKET
I lov om helsetjenesten i kommunen gjelder bl.a. følgende forskrifter for skolehelsetjenesten: Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige helseapparatet arbeide for å identifisere og løse helsemessige problemer som knytter seg spesielt til elevens situasjon. Skolehelsetjenestens formål er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdom og skade.

PERSONELL
Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Helsesykepleier har det administrative ansvaret for skolehelsetjenesten og har fast kontortid ved skolen. Henvisning til fysioterapeuten skjer via helsesykepleier eller skolen. Fysioterapeuten gjør avtaler direkte med foresatte vedrørende henviste elever.Legen treffes etter avtale med helsesykepleier.

Les om oppgaver i barneskoler HER

Les om oppgaver i ungdomsskolen HER