FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

FAU GRANLY SKOLE: Alle foreldrene som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg – FAU. På Granly består FAU av en valgt leder og nestleder og foreldrekontaktene fra alle klassene.Foreldrene har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Derfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen. FAU har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
FAU skal:
1) Fremme foreldrenes felles interesser.
2) Medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
3) Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.
4) Legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
5) Være pådriver for å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

FAU for skoleåret 2020/2021 er:
Leder : Trude Solhaug Mob : 404 55112
Nestleder : 

Klasse Medlem Varamedlem
1.kl Benedicte Askjer Lene Døvik
2.kl Øyvind Haram Sigrunn Braatlund
3.kl Erlend Bringsli Øyvind Haram
4.kl Eirill Tyvand Øyvind Haram
5kl Trude Solhaug Ingjerd Nordstrand
6.kl Helen Andersen Line Undrum
7.kl Øystein Krisebom Olsen Mattis Bording
8A Rina Husby Margrete Hedenstad
8B Sølvi Bettum Eirill T. Tyvand
9A Natalie Lidal Berit S. Horn
9B Karianne Skovholt
Tor-Einar Lund
Jan Erik Lillesand
10A Benedicte Thorsnes Inez Arnesen
10B David Svendsen Inger Gunnerød