FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

FAU GRANLY SKOLE: Alle foreldrene som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg – FAU. På Granly består FAU av en valgt leder og nestleder og foreldrekontaktene fra alle klassene.Foreldrene har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Derfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen. FAU har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
FAU skal:
1) Fremme foreldrenes felles interesser.
2) Medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
3) Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.
4) Legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
5) Være pådriver for å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

FAU for skoleåret 2019/2020 er:
Leder : Ingunn Lyngroth   Mob : 924 05674
Nestleder : Trude Solhaug Mob : 404 55112

Klasse Medlem Varamedlem
1.kl Dag Arnold Gryting Xin Xing
2.kl Erlend Bringsli Øyvind Haram
3.kl Eirill T. Tyvand Øyvind Haram
4.kl Trude Solhaug Ingjerd Nordstrand
§5kl Sølvi Bettum Anna Vea Rønningen
6.kl Øystein Krisebom Olsen Mattis Bording
7.kl Øyvind Kristiansen Grethe Heggdal
8A Natalie Lidal Berit S. Horn
8B Ingunn Lyngroth (Fau rep)
Svanhild Hogner
 
9A Erikka Grytnes Inez Arnesen
9B David Svendsen Inger Gunnerød
10 Ranveig Saaghus Inez Arnesen