Nettvett

Både på skolen og i hjemmet er klare retningslinjer og regler for bruk av data og internett veldig viktig.
I skolesammenheng skal datamaskinene primært brukes til skolearbeid. Det vil si at elevene kun kan gjøre det som lærerne tillater. Ved brudd på reglene for bruk av data/iPad kan det forekomme sanksjoner. Les mer om reglene for data/iPad her

For ytterliggere informasjon om nettvett viser vi til nettsidene:
www.barnevakten.no, nettvett.reddbarna.no, www.ung.no, www.dubestemmer.no

· Husk at du ikke kan se eller høre den du prater med
· DU bestemmer hvem du vil prate med
· Styr unna ekle og truende samtaler
· Ingen kan tvinge deg til å gjøre eller skrive noe
· Vær deg selv, og vær ærlig
· Hold navnet og telefonnummeret ditt for deg selv
· Ikke fortell hvor du bor, eller hvilken skole du går på
· Send ikke bilde av deg selv til noen
· Hvis du er i tvil om noe, så snakk med en voksen

Huskelisten er utarbeidet av BarneVakten