Regler for datamaskiner/iPader

1. Datamaskiner/iPader skal kun brukes etter tillatelse fra lærer. Bruk datautstyret på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.
2. Det er ikke tillatt å gjøre endringer i forhold til oppsett, konfigurasjon, skrivebordsbakgrunn osv. på datamaskinene/iPadene.
3. Legg alle ting/deler/ledninger o.l. tilbake der de skal være. Husk å sette i strømkabel.
4. Mat og drikke skal ikke nytes samtidig med bruk av datamaskiner/iPader.
5. Utskrift er kun tillatt ved nødvendig behov. Bruk fornuft.
6. Hærverk vil medføre erstatningsansvar.

Brudd på regler vil kunne føre til at eleven ikke får bruke datamaskin/iPad en gitt periode.