Skolepenger/priser

Priser for skole i Skoleåret 2021/2022

HVORFOR VELGE GRANLY SKOLE?

Granly skole er bygget opp på kristne grunnverdier. Kristne grunnverdier og kristen kultur har preget landet vårt i nesten 1000 år. Mens offentlig skole må opptre nøytralt i forhold til slike verdier, kan vi på Granly skole være med på å holde disse verdiene levende samfunnet vårt. Å sende barna til Granly skole er derfor en investering i å gjøre barna kjent med disse grunnverdiene, både i teori og i praksis.

Skolepengesatsene

Månedsatser pr.elev
10 mnd. pr. år.
2021/2022
Barneskolen Ungdomskolen
1.barn 1 560 1 820
2.barn 1 170 1 360
3.barn    780    940
Øvrige barn Friplass