Skolepenger/priser

Priser for skole i Skoleåret 2020/2021

HVORFOR VELGE GRANLY SKOLE?

Granly skole er bygget opp på kristne grunnverdier. Kristne grunnverdier og kristen kultur har preget landet vårt i nesten 1000 år. Mens offentlig skole må opptre nøytralt i forhold til slike verdier, kan vi på Granly skole være med på å holde disse verdiene levende samfunnet vårt. Å sende barna til Granly skole er derfor en investering i å gjøre barna kjent med disse grunnverdiene, både i teori og i praksis.

Skolepengesatsene

Årssatser pr.elev 2020/2021
Barneskolen Ungdomskolen
1.barn 15 600 18 200
2.barn 11 700 13 600
3.barn  7 800   9 400
Øvrige barn Friplass