Skolens Styre

Skolestyret er skolen øverste organ. Styret skal se til at skolen blir drevet etter gjeldene lover og forskrifter.
Les mer om styrets oppgaver på: Privatskoleloven §5-2

 Medl./repr. Navn For hvem
 Leder   Egil Husby
 Medlem   Kjell Magne Baksaas   Eldsteråd Granly Menighet
 Vara   Tore Slettvik
 Medlem   Anna Vea Rønningen    Granly Menighet
 Medlem   Ester Halle Bettum
 Medlem   Lise Fladberg
 Vara   Eiril Trongkleiv Tyvand
 Medlem   Ole Døvik   Bjerkely Menighet
 Vara   Bernt Kåre Wolden