Kapasitet på rom

I skoleåret 2020/2021 har skolen følgende romkapasitet :

Rom nr Antall elever
114 23
122 23
123 10
124 23
121 23
215 23
216 23
217 10
218 23
209 25
210 25
201 25
202 25
203 25
204 25
301 23

Vedtatt i skolestyret 25.11.2019