Hvorfor velge Granly skole?

Vi på Granly skole ønsker å holde fram at de kristne verdiene er nødvendige i samfunnet vårt.

Vi har lærere som ønsker å:

 • formidle en trygg kristen tro
 • se den enkelte elev
 • utvikle elevenes evner og anlegg
 • fremme gode allmennkunnskaper
 • ha et rolig og godt læringsmiljø og et godt klassemiljø
 • hjelpe elevene til å ha respekt for hverandre og tro på seg selv
 • ha samarbeid med foresatte om elevenes læringsmiljø

Verdt å vite:

 • 175 elever fordelt på 1.—10. klasse
 • Maks 23/25 elever i hver klasse på b-skolen/u-skolen
 • Misjonsprosjekt 1.— 10. klasse
 • En ekstra time hver dag i 1. klasse til styrking av fag
 • Fast lesetid 25 minutter hver dag i 1.— 4. klasse
 • Aktivitetstime midt på dagen i 1.— 4. klasse
 • Sosial ferdighetstrening, SMART- metoden, 1.—4. klasse
 • Arbeidsplass med PC til hver elev i 5.—10. klasse
 • Leirskole i 7. klasse
 • Overnattingstur i starten av 8. klasse
 • Ski-leirskole i 9. klasse
 • Tur til Polen og Tyskland i 10. klasse
 • Musikkuke med forestilling i 8.—10. klasse hvert år
 • Tilbud om trafikalt grunnkurs i skoletiden