4.klasse på tur i nærmiljøet.

4.klasse er her på tur ved 5.dammen, som ligger like vest for skolen.

Vi er heldige som har fantastisk skog rundt skolen. Det er et flott nett av turstier og flere dammer med rikt dyreliv som vi kan utforske.