Skolerute 2019/2020

Skolerute for skoleåret 2019/2020

Høsthalvåret: mandag 19. august – fredag 20. desember 2019
Vårhalvåret: mandag 6. januar – fredag 19. juni 2020

Måned Ant. dager Ferier og fridager
August 10 Første skoledag: mandag 19/8
September 20
Oktober 19 Høstferie uke 40: 30/9 – 4/10
November 19 Elevfri: 11.-12.nov. Planleggingsdager
Desember 15 Siste skoledag før jul: fredag 20/12
Januar 20 Første skoledag etter nyttår: mandag 6/1
Februar 15 Vinterferie uke 8: 17/2 – 21/2
Mars 22
April 16 Påskeferie: 6/4 – 13/4
Mai 18 Fridagen: 1/5, 21/5 (kr.himmelfartsdag) og 22/5
Juni 14 Fridag 1/6 (2. pinsedag)
   2 11. og 12.11 tas igjen i projekter.
190