Søke skoleplass.

Ønsker du å søke skoleplass?

Ønsker du å søke en elevplass ved Granly skole, må du sende en skriftlig søknad.

Vi legger til rette for besøksdager for elever som ønsker å vurdere skolen.

Klikk på linken for å åpne en utskriftsvennlig versjon av søknadsskjema

Søknadsfrister:

Klassetrinn Søknadsfrist Oppstart
1.klasse 15.januar august
2.-10.klasse 1.mars august
1.-10.klasse frem til 20.september * fra august t.o.m 30.september
1.-10.klasse 10.desember ** 1.januar

* ved ledig kapasitet etter ordinære søknadsfrister har vi fortløpende opptak med oppstart fraq august t.o.m 30.september
** ved ledig kapasitet etter 20.september har vi fortløpende opptak med oppstart 1.januar
Søknader som kommer inn etter 10.desember regnes som søknader for påfølgende skoleår.
Søkere som kommer flyttende til skolekretsen gis unntak fra søknadsfristene.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Verdt å vite

– Granly skole har 200 elever fordelt på 1. – 10. klasse.
– Misjonsprosjekt 1. – 10. klasse
– En ekstra time hver dag i 1. klasse til styrking av fag
– Fast lesetid 25 minutter hver dag i 1. – 4. klasse
– Aktivitetstime midt på dagen i 1. – 4. klasse
– Sosial ferdighetstrening, SMART- metoden, 1. – 4. klasse
– Arbeidsplass med PC til hver elev i 5. – 10. klasse
– Leirskole i 7. klasse
– Overnattingstur i starten av 8. klasse
– Ski-leirskole i 9. klasse
– Tur til Polen og Tyskland i 10. klasse
– Musikkuke med forestilling i 8. – 10. klasse
– Tilbud om trafikalt grunnkurs i skoletiden