Tro om medier

Alexis Lundh fra Tro og medier (red. av Gutt & jente.no) hadde i begynnelsen av mai foredrag for hele U-skolen på Granly om kristen seksualetikk.

En lydhør forsamling satt i 2 hele klokketimer og lyttet begjærlig. Mange fikk mulighet til å endre kurs og gjøre nye valg i livet – og mange fikk bekreftelse på det de hadde valgt fra før var det beste.

Temaene var dagens ungdom og seksualitet – i mange tilfelle uten grenser – med tilfeldig sex og utstrakt bruk av pornografi.

Alexis Lundh viste ungdommene en annen veg – en annen historie. Gud har skapt mennesket helt unikt og fantastisk. Han har skapt oss til mennesker som søker trygghet, harmoni og glede også innenfor det seksuelle området. Han viste til at Gud i Bibelen ønsker kjærlighet og seksualitet, men at dette er ment innenfor den trygge rammen som ekteskapet er – et forpliktende samliv mellom en mann og en kvinne.