Skolen stengt frem til og med 27.april

Regjeringen har forlenget alle sine tiltak for å hindre spredning av Korona-viruset.

Tiltakene er nå forlenget frem t.o.m 26.april. Mandag 27.april begynner 1. til 4.klasse på skolen igjen.

Fortsatt er det viktig at alle tar ansvar for å bidra til at viruset ikke sprer seg. Husk å følge hygienetiltakene og anbefalinger rundt det å møtes fysisk. Her er en link til regjeringens råd og tips til barn og familier:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronautbruddet-rad-og-tips-til-barn-og-familier/id2694246/

Nå har det gått over 5 uker med stengt skole, og vi vet at elever reagerer ulikt på situasjonen. Mange savner venner og det sosiale livet på skolen. For de som trenger å prate med noen andre enn dere hjemme om hvordan de har det, har skolen flere muligheter som elevene kan benytte. Det vanligste er å snakke med sin kontaktlærer, men det er også mulig å snakke med skolens miljøterapeut, Ester, eller helsesykepleierne våre, Stine og Eveline. De er tilgjengelig på telefon, SMS og e-post innenfor vanlig arbeidstid. Både elever og foresatte kan ta kontakt dersom de ønsker en prat.

Miljøterapeut Ester Simonsen, tlf og SMS: 98 63 17 53, e-post: ester.simonsen@granlyskole.no
Helsesykepleier 1. til 7. trinn, Stine Merete Larsen, tlf og SMS: 94 14 75 48
Helsesykepleier 8. til 10. trinn, Eveline Skarbøvik Borchgrevink, tlf og SMS: 40 91 74 96

Tønsberg kommune har opprettet følgende telefontjenester:
33 40 69 90 – informasjonstelefon. Betjenes av helsepersonell. Her kan du stille spørsmål og få råd knyttet til koronavirus eller smitte.
33 40 69 96 – psykososial telefontjeneste. Betjenes av fagpersoner innen psykisk helse. Hit kan du ringe hvis du kjenner deg engstelig og du trenger noen å snakke med.
Begge linjer er åpne kl. 08.00 – 17.00 på hverdager, og kl. 11.00 – 16.00 i helger.

Skoledagene for elevene fortsetter som før. Det vil si at avtaler og planer som lages av lærerne følges. Elever som har rett til spesialundervisning følges opp av b-time lærer og assistent i samarbeid med kontaktlærer.

Nå har hjemmeskolen vart i over 5 uker, og mange kjenner på ulike behov i forhold til sin hjemmesituasjon. Det er helt i orden å ta kontakt med elevens kontaktlærer for å gjøre individuelle avtaler. Tiltakene kan forlenges, og da må vi sørge for at både elever, foreldre og lærere klarer å stå i dette over tid. Det er vanskelig for skolen å vite hvordan elevenes situasjoner er, uten at dette formidles til kontaktlærer. Ta gjerne kontakt! Vi ønsker dere alle lykke til med elevene deres hjemme, ta vare på hverandre!

Mvh.

Eirik Grytnes
rektor