Koronasituasjonen

Her på skolen følger vi de nasjonale retningslinjene som er gitt.

Du kan til enhver tid følge med på oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratets foreldreside: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/korona—–informasjon-til-foreldre-om-skolehverdagen/

I tillegg følger vi de føringene som Tønsberg kommune gir lokalt, og det finner du her: https://www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/koronaviruset-samleside.12891.aspx Vi minner om reglene om når elevene ikke skal komme på skolen: Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/