Rødt nivå – ungdomskolen

Som dere er kjent med er ungdomsskolene i Norge nå på rødt smittevernnivå.

Tiltaket gjelder fra i dag og foreløpig frem til og med 18. januar.

Det innebærer en del endringer i organiseringen av skoledagene til elevene. Alle klassene vil få en dag med hjemmeskole, der fag som valgfag, fremmedspråk og praktisk estetiske fag ivaretas. De andre fagene gjennomføres på skolen.

Hver klasse på ungdomsskolen regnes nå som en kohort.
Det blir hjemmeskole for 10. klasse på tirsdager, 9. klasse på onsdager og for 8. klasse på torsdager. Ved å ha ulike hjemmeskoledager får vi mindre belastning i fellesarealene. Klassene vil i løpet av skoledagene kun være på sitt faste klasserom, og i pausene på faste uteområder.

Lærerne vil i ettermiddag jobbe med hvordan timeplanene til klassene skal se ut for perioden. Dette kommuniseres til dere så snart det er klart.

Angående transport til skolen anbefaler myndighetene at de som ikke må benytte seg av skoleskyss finner andre måter å komme til skolen på. Dersom skoleskyss benyttes bør elevene på rødt nivå sitte på annethvert sete, eller sammen med andre i samme familie eller samme kohort. Elever i ungdomsskolen bør følge gjeldende anbefaling for bruk av munnbind på kollektivtransport.
For de foresatte som kjører elevene til skolen, slippes elevene av og hentes ved Rema 1000, Meny Eiktoppen eller i Grenaderveien.

Det er veldig viktig at elever ikke kommer på skolen med symptomer på sykdom. Vi håper dere hjelper oss med å være ekstra nøye med det i denne perioden. Vi er alle oppfordret til å teste oss for Covid-19 selv ved lette symptomer.

Alle planlagte møter med skolen gjennomføres på Teams i perioden.
Planen for perioden følges så langt det lar seg gjøre, men ved ulike scenarier vil vi måtte endre dette raskt. Ved for eksempel stort fravær av ansatte, vil det kanskje måtte legges opp til mer hjemmeundervisning.