Åpen skole

Er du nysgjerrig på hvem vi er?
p.g.a korona situasjonen får vi ikke til å ha åpen skole nå våren 2021.

Det er mulig å komme og besøke oss på Granly for en hyggelig prat og en omvisning. Dette gjøres på en trygg og korona-vennlig måte.

Ta kontakt med oss for en avtale på post@granlyskole.no

Følg med på hjemmesiden for informasjon og lik oss på facebook.

Vi har lærere som ønsker å:
– gi barna trygghet og tro på Jesus
– se den enkelte elev
– utvikle elevenes evner og anlegg
– fremme gode allmennkunnskaper
–  hjelpe elevene til å ha respekt for hverandre og tro på seg selv

VI ER STOLTE AV SKOLEN VÅR!

Søknadskjema for skoleplass finner du her: søknadkjema
Søknadsfrist for skoleåret 2021/2022 er:

Klassetrinn Søknadsfrist Oppstart
1.klasse 15.januar august
2.-10.klasse 1.mars august
1.-10.klasse frem til 20.september * fra august t.o.m 30.september
1.-10.klasse  10.desember ** 1.januar

* ved ledig kapasitet etter ordinære søknadsfrister har vi fortløpende opptak med oppstart fraq august t.o.m 30.september
** ved ledig kapasitet etter 20.september har vi fortløpende opptak med oppstart 1.januar
Søknader som kommer inn etter 10.desember regnes som søknader for påfølgende skoleår.
Søkere som kommer flyttende til skolekretsen gis unntak fra søknadsfristene.