Tilgengelige helsesykepleiere ved hjemmeundervisning.

Fra Tønsberg kommune har vi fått denne beskjeden:

Helsesykepleierne ønsker å presisere at de ønsker å være tilgjengelige jmf vedtaket om stenging, pkt 3: Hele tiltaksapparatet for barn og unge med fokus på psykisk helse får særskilt oppdrag med å følge opp elever som ikke lenger får undervisning på skolene.

Kontaktopplysningene til helsesykepleierne finner du her (link til kontaktsiden)