Skolerute 2021/2022

Høsthalvåret: onsdag 18. august – onsdag 22. desember 2021
Vårhalvåret: tirsdag 4. januar – fredag 17. juni 2022

Måned Ant. dager Ferier og fridager
August 10 Første skoledag: onsdag 18/8
September 22
Oktober 16 Høstferie uke 41: 11/10 – 15/10
November 20 Elevfri: 08.-09.nov. Planleggingsdager
Desember 16 Siste skoledag før jul: onsdag 22/12
Januar 20 Første skoledag etter nyttår: tirsdag 4/1
Februar 15 Vinterferie uke 8: 21/2 – 25/2
Mars 23
April 15 Påskeferie: 11/4 – 18/4
Mai 19 Fridagen: 17/5, 26/5 (kr.himmelfartsdag) og 27/5
Juni 12 Fridag 6/6 (2. pinsedag) Siste skoledag 17/6
   2 08. og 09.11 tas igjen i projekter.
190