Velkommen til nytt skoleår

Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår.

Vi gleder oss til å se dere til onsdag!

Elever i 1.-7. kl. møter utenfor kirken før kl 08:25. Elevene blir veiledet til sine plasser i kirken av kontaktlærer. Elever på 8. trinn møter kontaktlærer på utsiden av hovedinngangen, 9. og 10. trinn går direkte til sine klasserom.

Skolen følger helsemyndighetenes veileder som nå betyr grønt nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. 

Fortsatt gjelder:
Ingen syke skal møte på skole
God hygiene og forsterket renhold
Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig.

Oppdaterte veiledere om smittevern i skoler finnes på udir.no: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/