FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

FAU GRANLY SKOLE: Alle foreldrene som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg – FAU. På Granly består FAU av en valgt leder og nestleder og foreldrekontaktene fra alle klassene.Foreldrene har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Derfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen. FAU har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
FAU skal:
1) Fremme foreldrenes felles interesser.
2) Medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
3) Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.
4) Legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
5) Være pådriver for å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

FAU for skoleåret 2021/2022 er:
Leder : Torbjørn Bjønnes  Mob : 920 24 062
Nestleder : 

Klasse Medlem Varamedlem
1.kl Anne Pernille Gilje Henrik Klubben
2.kl Audhild Grønneberg Kristian Gran
3.kl Sigrunn Braatlund Natalia Jacobsen
4.kl Kim Abboud Johan Leirvik
5kl Eirill Tyvand Øyvind Haram
6.kl Else Marit Nærland Rannveig Bording
7.kl Helen Andersen Line Undrum
8A Cecilia Gustavsen Elisabeth Thorstensen
8B Marthe Bottolfs Hanne Bakke
9A Rina Husby Margrete Hedenstad
9B Sølvi Bettum Kirsti Wathne
10A Karoline Gjermundrød Mona Helen Knudsen
10B Karianne Skovholt
Tor-Einar Lund
Jan Erik Lillesand