Informasjon

Rødt nivå – ungdomskolen

Som dere er kjent med er ungdomsskolene i Norge nå på rødt smittevernnivå.

[ Les mer ]

Søke skoleplass

Ønsker du å søke en elevplass ved Granly skole, må du sende en skriftlig søknad.

[ Les mer ]

Tverrfaglig team ved Granly skole

Tverrfaglig team er et lavterskeltilbud til foreldre og ansatte.

[ Les mer ]

Hvorfor velge Granly skole?

Vi på Granly skole ønsker å holde fram at de kristne verdiene er nødvendige i samfunnet vårt.

[ Les mer ]

Ordensregler

Ordensregler for Granly skole.
Skolen vår skal hjelpe elevene til å leve til Guds ære og til beste for andre mennesker.

[ Les mer ]

FAU Referater

Referater fra FAU Møtene i PDF format.

[ Les mer ]

Inntaksreglement

Inntaksreglement for Granly Skole

[ Les mer ]

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

[ Les mer ]

Skolepenger/priser

Priser for skole i Skoleåret 2020/2021

[ Les mer ]