Helse og trivsel

Tverrfaglig team ved Granly skole

Tverrfaglig team er et lavterskeltilbud til foreldre og ansatte.

[ Les mer ]

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten på Granly skole.

[ Les mer ]

Loven om elevenes skolemiljø (Kap. 9A)

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

[ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing?

[ Les mer ]

Kollektiv ulykkesforsikring

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved Granly skole gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

[ Les mer ]