Informasjon

Vurdering av elever og klage på karakterer

Elevvurdering, Fritak for vurdering med karakter, tilrettelegging ved eksamen, Klage på karakter og skolens varsling.

[ Les mer ]

Fritak for karakter i norsk sidemål

§ 3-21. Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål.

[ Les mer ]

Fratrekk av fraværsdager

I grunnskolen skal alt fravær fra og med 8. klasse føres på vitnemålet, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-41.

[ Les mer ]

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten på Granly skole.

[ Les mer ]

Loven om elevenes skolemiljø (Kap. 9A)

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

[ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

Hva gjør vi når vi får signaler om mobbing?

[ Les mer ]

Kollektiv ulykkesforsikring

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved Granly skole gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

[ Les mer ]