Regler

Ordensregler

Ordensregler for Granly skole.
Skolen vår skal hjelpe elevene til å leve til Guds ære og til beste for andre mennesker.

[ Les mer ]

Inntaksreglement

Inntaksreglement for Granly Skole

[ Les mer ]

Fratrekk av fraværsdager

I grunnskolen skal alt fravær fra og med 8. klasse føres på vitnemålet, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-41.

[ Les mer ]