SFO

Vi tilbyr skolefritidsordning (SFO) for skolebarn i 1. – 4.klasse.

Åpningstid: 7.15 – 8.20 og 13.50 – 16.30.
Åpent i ferier/fridager, stengt i juli, julaften og nyttårsaften.
Planleggingsdager står i påmeldingsskjemaet til SFO.

Priser  SFO 2021/2022
  Pr.mnd Kostpris
100% plass 2 950,- 200,-
80% plass 2 560,- 175,-
60% plass 2 120,- 150,-
40% plass 1 640,- 100,-

Dagpris hel dag 230,-  
Ettermiddag 100,-  
Morgen 80,-